Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate easyrider.ro

Easyrider.ro are grijă de interesele personale ale clienților săi şi ale tuturor persoanelor ce accesează site-ul sau intră în showroom-ul nostru. Apreciem încrederea acordată de clienți (prin client/clienți se întelege orice persoană care și-a exprimat acordul în vederea înregistrării e-mailului personal sau a altor date pertsonale, în baza de date a societății).

Prezentul document este întocmit cu respectarea normelor legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, este accesoriu documentului Termeni și Condiții şi se completează cu acestea.

Conform Regulamentului (UE) nr.679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date, easyrider.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea clienților privind contul lor de pe easyrider.ro, comerțul electronic (online), marketing și de urmărire și monitorizare a vânzărilor.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare cont și/sau de Comandă declarați că acceptați în mod voluntar ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date easyrider.ro, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către easyrider.ro, în scopul menționat mai sus.

Datele dumneavoastră vor fi păstrate conform contractelor în desfășurare (perioada contractuală) plus o perioadă suplimentară de 10 ani de la ultima factură emisă către dumneavoastră, conform Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată.
 
Datele dumneavoastră vor fi transmise doar către instituțiile autorizate ale statului, în vederea respectării obligațiilor fiscale și departamentul nostru de contabilitate.

Vă informăm că aveți dreptul să solicitați oricând ștergerea datelor din baza noastră de date! Ștergerea datelor se face numai în baza unei solicitări exprese adresate easyrider.ro prin intermediul unui e-mail către adresa dpo@easyrider.ro

 

Datele dvs. cu caracter personal, colectate şi prelucrate sunt: numele, prenumele, adresa de e-mail, username-ul folosit la crearea contului, numărul de telefon, adresa de domiciliu/adresa de reşedinţă/adresa de livrare a comenzilor etc.

 

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

* dreptul de acces la date, conform art.15 din Regulament,

* dreptul la rectificarea datelor inexacte, conform art.16 din Regulament,

* dreptul de ștergere a datelor « de a fi uitat », conform art. 17 din Regulament,

* dreptul la restricționarea prelucrării, conform art.18 din Regulament,

* dreptul la portabilitatea datelor, conform art.20 din Regulament,

* dreptul de a obiecta, conform art. 21 din Regulament,

* dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art.22 din Regulament,

* dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul (UE) nr.679/2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personl şi privind libera circulaţie a acestor date.

 

Totodată, vă informăm că aveti dreptul de a vă retrage oricând consimțământul de marketing direct şi de realizare a profilului dvs. în scop de marketing.

Easyrider.ro va colecta de la clienții săi doar datele strict necesare finalizării comenzilor sau răspunderii oricărei solicitări făcute de aceștia.

Sistemele informatice și procedurile software pe care se bazează funcționarea site-ului achiziționează, în cursul normalei lor funcționări, câteva informații a căror colectare și transmitere este necesară pentru bună funcționare a protocoalelor de comunicare internet. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu subiecți identificabili, dar, prin natura lor, ar putea, în cazuri speciale prevăzute de lege, să conducă la identificarea utilizatorilor.

În această categorie de date intră adresele IP sau numele domeniului calculatorului, adresele URI ale resurselor accesate, orarul vizitei tale, metoda utilizată pentru a interoga serverul, dimensiunea fișierului accesat, codul numeric care indică stadiul interogării serverului (accesat, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și la mediul informatic al utilizatorului.

Te informăm că atunci când vizitezi site-ul, serverul înregistrează automat toate aceste date, așa cum se întâmplă în cazul tuturor operatorilor.

Datele indicate vor fi utilizate doar cu scopul de a colecta informații statistice anonime în legătură cu folosirea site-ului, și pentru a-i putea controla corecta funcționare. Datele ar putea să fie utilizate de ujmag și în vederea stabilirii răspunderii în cazul săvârșirii unor ipotetice infracțiuni informatice, cu scopul principal de a vă garanta securitatea și siguranța în timpul navigării tale.

Astfel, easyrider.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, și poate trimite felicitări sau alte mesaje speciale.

Easyrider.ro nu promovează Spam-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul easyrider.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat. 

Easyrider.ro, colectează și prelucrează datele comunicate de clienți numai în scopul prevăzut și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. De asemenea, easyrider.ro nu va dezvălui niciun fel de informație identificabilă personal a clienților săi către terțe persoane și nu vă permite accesul acestora la datele acestora. 

Easyrider.ro își informează clienții că la datele acestora pot avea acces numai angajații societății, cu unicul scop de a îți executa în mod corect toate operațiunile necesare gestionării comenzii și a solicitărilor.

Easyrider.ro poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, aflate sau nu pe teritoriul Uniunii Europene, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, Curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a produselor și serviciilor noastre.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, doar în cazul în care legea obligă în acest sens.

Pentru orice informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal, sau pentru orice alte solicitări, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail către adresa dpo@easyrider.ro și vă vom răspunde în termenul legal.