REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Bicicleta Devron+Tricou de ciclism Easy Rider gratuit”

Perioada campaniei: 02 septembrie – 30 septembrie 2019

  

Click pentru produsele participante.

 

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii si conditiile de desfasurare a Campaniei Promotionale initiata de easyrider.ro si se adreseaza unei anumite categorii de Participanti, anume desemnata de Organizator:

Art. 1. Organizatorul

(1) Organizatorul Campaniei „Bicicleta Devron+Tricou Easy Rider gratuit” (denumita in cele ce urmeaza "Campania") este: SC Easyrider S.R.L cu sediul social la Campul Cetatii nr 109, jud. Mures, cu punct de lucru in str Gheorghe Doja nr.15, Targu Mures jud.Mures, RO19248563, J26/1892/2006

(2) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea unor acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

Art. 2. Durata campaniei si aria de desfasurare

(1) Campania „Bicicleta Devron+Tricou de ciclism Easy Rider gratuit” (organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe intreg teritoriul Romaniei, va incepe la data de 01.09.2019 si se va incheia la data de 30.09.2019.

(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 5.

(3) Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul www.easyrider.ro.

Art. 3. Dreptul de participare la campanie

(1) La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii si care va fi denumita “Participantul”: - orice persoana care a efectuat o comanda pe website-ul www.easyrider.ro si care contine o bicicleta marca Devron si care are pretul unitar egal sau mai mare de 1,999 RON

Art. 4. Caracteristici

(1) Participantul primeste cadou un (1.) Tricou de ciclism Easyrider pentru fiecare bicicleta cumparata, care indeplineste conditiile din art 3.

(2) Participantul are obligatia sa comunice marimea tricoului ales, telefonic la numarul de telefon al www.easyrider.ro: 0749546906, dupa confirmarea comenzii. In cazul in care acest pas nu se intampla, organizatorul va include in colet un tricou de marime aleatoriu.

(3) Promotia nu se cumuleaza cu alte promotii aflate in desfasurare.  

 

 

 

Art 5. Suspendarea/ incetarea campaniei promotionale

(1) Campania Promotionala va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 2(1) din prezentul Regulament Oficial in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania Promotionala. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta publicul prin intermediul site-ului www.easyrider.ro, cu minim 12 (douasprezece) de ore inainte de suspendare/incetarea efectiva sau, daca acest lucru nu este posibil, cel mai tarziu, la data suspendarii/incetarii Campaniei Promotionale. (2) Campania Promotionala poate fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 2.1, in baza deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa anunte public acest lucru, cu cel putin 12 (douasprezece) de ore inainte de data suspendarii/incetarii Campaniei Promotionale, prin intermediul site-ului www.easyrider.ro. In acest caz, Campania Promotionala va produce in continuare efecte pentru persoanele care au participat la Campanie pana la data anuntului privind incetarea/suspendarea realizat de catre Organizator, inclusiv.

Art. 6. Prelucrarea datelor personale

(1) Organizatorul campaniei prelucreaza date personale in conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679,“GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018 si conform notificarii afisate pe site la sectiunea: https://www.easyrider.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal

Art. 7. Litigiile si legi aplicabile

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Click pentru produsele participante.