Magazin și Service Biciclete și Ski - Gheorghe Doja Nr. 76, Târgu Mureș. Program: L-V, 9-17.

Termeni și condiții

  1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către S.C. Easy Rider Adventure SRL, prin intermediul magazinului online www.easyrider.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.
Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător – persoană fizică sau juridică ce emite o Comandă.
Vânzător – S.C. Easy Rider Adventure SRL, având sediul social în str. Iuliu Maniu nr. 5, Târgu Mureș, Județul Mureș, având punct de lucru pe str Gheorghe Doja nr. 76, Târgu Mureș, Județul Mureș având CUI 47012770 nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J26/1951/13.10.2022.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
Comandă – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificații – toate descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

  1. DOCUMENTE CONTRACTUALE
  2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

1.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

1.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

1.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă vă anunță Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

1.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

1.5. Pentru Comenzile ce urmează a fi livrate la showroomul easyrider.ro prețurile și rezervările Bunurilor și/sau Serviciilor sunt valabile 48 (patruzecișiopt) de ore de la înregistrarea Comenzii de către Cumpărător.

1.6. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

  1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

2.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate, easyrider.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel easyrider.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al easyrider.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

2.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

2.3. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

2.4. În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții.

2.5. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

2.6 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

  1. COMANDĂ

3.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în cosul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

3.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

3.3. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

3.3.1. Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
3.3.2. Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de easyrider.ro, în cazul plății online;
3.3.3. Datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

3.4. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, făra invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare în condițiile în care produsul/produsele sunt în starea de nou.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,

3.5. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește la adresa  https://www.easyrider.ro/formular-retur

3.6. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.

Suma va fi returnată prin aceeași metodă de plată prin care s-a făcut achiziția, sau la cerere într-un cont bancar furnizat de client 

3.7. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

    4. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;

Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerențe legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă Vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea „contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresari ce conțin limbaj neadecvat sau înjurii. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

     5. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

     6. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți și nici nu va face publice (pe internet sau media), niciuna dintre informările primite de la Vânzător.
De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea S.C. Easy Rider Adventure SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

     7. TERMENE, PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată.
În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termenul de 5 zile lucrătoare.

     8. FACTURARE – PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii, conform cu legislația în vigoare.

     9. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

9.1. Livrare

Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

9.2. Transport – Ambalare

În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României.

     10. ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile. De asemenea, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 10 zile.

     11. GARANȚII

Toate produsele comercializate de către site-ul www.easyrider.ro, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

     12. DREPTUL DE RETURNARE A PRODUSELOR CUMPĂRATE

Clientul poate denunța unilateral contractul fără a invoca un motiv în termen de 10 zile lucrătoare conform. ord. 130/2000 completată de legea 51/2003 cu privire la regimul juridic al contractelor la distanță, numai în scris, și poate returna produsul (produsele) în același termen de 10 zile, numai dacă este în condiții perfecte, inclusiv ambalajul, accesoriile și consumabilele aferente, adică acestea să nu prezinte sub nicio formă semne de uzură sau consum (în cazul consumabilelor), softul să nu fi fost modificat sau adăugate noi softuri. Returul produselor se supune acestei legi numai pentru produsele care sunt livrate clienților prin curierat rapid, comenzile care au fost ridicate de la magazinul  Easy Rider sau transportate de firma noastră direct la clienți prin intermediul personalului propriu nu sunt considerate comerț la distanță, ci vânzare prin magazine specializate, întrucât pot fi vizualizate, verificate și acceptate personal, ca și corespunzătoare cu scopul și nevoile clientului.

Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost livrate (fără urme ale utilizării, în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit) împreună cu o copie a Facturii de achiziție. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 30 de zile de la Retur prin transfer bancar.

     13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

     14. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

     15. FORȚA MAJORĂ

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forța majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

     16. PREVEDERI DIVERSE

Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și niciuneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin întelegere scrisă, semnată de ambele părți.